48G & 46 series at Kouhaku Rehearsal

65th-nhk-akb48-46-rehearsal-2016.jpg

AKB48 group, Nogizaka46 and Keyakizaka46 participated Japanese music festival 67th NHK Kouhaku Uta Gassen's rehearsal on 30 December 2016. 


65th-nhk-akb48-46-rehearsal-2016-12.jpg

65th-nhk-akb48-46-rehearsal-2016-16.jpg

65th-nhk-akb48-46-rehearsal-2016-15.jpg

65th-nhk-akb48-46-rehearsal-2016-11.jpg 

65th-nhk-akb48-46-rehearsal-2016-01.jpg

65th-nhk-akb48-46-rehearsal-2016-02.jpg

65th-nhk-akb48-46-rehearsal-2016-03.jpg

Comment

Post your comment>

引用


引用此文章(FC2部落格用戶)